ДОМА / Tag Archives: здравство

Tag Archives: здравство

Пациентите навреме ќе знаат кој апарат е расипан

Јавниот здравствен систем со внесување на сите апарати во он- лајн регистер на медицинска опрема со кој располага и е во рамките на апликацијата „ Мој термин “ , наврме ќе знаат кој апарат е расипан. Од Министерството и здравствената установа ќе знаат во секој момент и со која опрема ...

ПОВЕЌЕ

Ново софтверско решение за остварувањето на здравственото осигурување на хонорарците

Фондот за здравствено осигурување на Македонија благодарение на остварената соработка со Министерство за здравство, Министерството за финансии и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија креираше постапка за остварување на права од здравствено осигурување на хонорарците. Склучен е Анекс на договор со ФПИОМ за електронска размена на податоци и ...

ПОВЕЌЕ
Free mockups