ДОМА / Најнови вести / Источен регион / Свидетелство со потпис на Гоце Делчев стои во архивот во Штип

Свидетелство со потпис на Гоце Делчев стои во архивот во Штип

Материјали од општествено политички организации, здруженија, сојузи, народни одбори , документи од верски организации се архивирани во одделението на архивот во Штип.

Едни од најстарите документи лоцирани во депото, датираат уште од 19 век. Меѓу нив се, свидетелства со учителскиот потпис на Гоце Делчев, документ од назначувањето на првиот учител по музика Сергеј Михајлов како и многу други.

Screenshot from 2016-04-01 14:29:51Screenshot from 2016-04-01 14:25:43Screenshot from 2016-04-01 14:29:35

Архивот располага со околу 8 560 архивски кутии, а како што не информира раководителот, граѓаните најчесто бараат документи за имотно правни работи.

Денот на македонскиот архив ќе се одбележи со свечена седница и ќе биде издадена монографија за постоењето и начинот на работа во овие 65 години.

Сподели:

Објавено од Ристо Биновски

Ристо Биновски

ПОВЕЌЕ

Извесен надоместот за околу 3000 стечајци, износот ќе се утври неделава

Последно пребројување на стечајците се врши деновиве, државата има средства за месечен надомест за околу ...

Free mockups